bankura >> retail & wholesale >> kitchen appliances